Tin Tức Mới

 

Chiến lược marketing online tổng thể


Chia sẻ miễn phí "Chiến lược marketing online tổng thể"
🌹🌹🌹
➡️ Phần 1 : Mở đầu
Giới thiệu chương trình.

🌹🌹🌹
➡️ Phần 2 : Học bí quyết quảng cáo qua những câu chuyện.
1. Câu Chuyện "Hiệu Ứng Đám Đông".
2. Câu Chuyện "Ai Cũng Có Nổi Sợ Riêng"
3. Câu Chuyện "Tôi Luôn Đúng"
4. Câu Chuyện "Tôi Thích Anh Ấy"
5. Câu Chuyện "Thích Quá Làm Sao bây giờ"
6. Câu Chuyện "Trò Chơi Chỉ Mới Bắt Đầu"
7. Câu Chuyện "Đắt Xắt Ra Miếng"
8. Câu Chuyện "Bí Quyết Làm Giàu"

🌹🌹🌹
➡️ Phần 3 : Làm chủ "marketing tổng thể"
1. Giới thiệu về kênh quảng cáo và cách tạo ra một chiến lược tổng thể.
2. Thực thi quảng cáo "Ổn Định Doanh Số"

🌹🌹🌹
➡️ Phần 4 : Thực hành lập chiến lược "marketing tổng thể"
1. Chia nhóm và làm bài.
2. Trình bày chiến lược "marketing tổng thể".
3. Hỏi đáp cùng người chia sẻ.

🌹🌹🌹
➡️Người chia sẻ : 
Tên : Phan Mẫn Minh Đạt
Ghi Chú : Có 5 năm kinh nghiệm với ngành quảng cáo, truyền thông, thất bại và thành công với nhiều dự án khác nhau. 

Hiện tại là giám đốc điều hành IDPKey một doanh nghiệp chuyên thực thi quảng cáo theo giờ.

🌹🌹🌹
➡️Tại sao lại có những buổi chia sẻ này : Thông thường thì IDPKey sẽ thu 1.000.000đ trên 1 người tham gia để chia sẻ những kiến thức này. 

Nhưng trong năm 2018 - IDPKey có kế hoạch hỗ trợ cho cộng đồng doanh nhân với mục tiêu giúp các doanh nghiệp việt nam tiếp kiệm được nhiều tiền quảng cáo nên các chương trình này là miễn phí.

🌹🌹🌹
➡️Vì buổi này miễn phí nên mong anh chị đi với tâm thế cố gắng tiếp thu và ứng dụng tốt để khỏi phụ lòng của người chia sẻ.

🌹🌹🌹
Không có nhận xét nào

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.